MYYNNILLE

Liidistä laskuun

CRM-servicen avulla voit intensiivisesti ohjata myyntiä asettamalla tavoitteet myyntiryhmille, asiakkaille, yksittäisille myyjille tai toiminta-alueille. Voit myös aktiivisesti seurata kuinka myyntiprosessit ja muut aktiviteetit kehittyvät. CRM-service tarjoaa erinomaiset työkalut myyjille oman tuloksellisuuden seurantaan ja ennustukseen.

JOHDON RAPORTOINTI

Porautuva näkymä liiketoimintaan

Innovatiivista raportointia - Erittäin joustava raportointijärjestelmä mahdollistaa tietojen saannin eri puolilta järjestelmää. Voit yhdistää nopeita raportteja, mukautettuja rapotteja ja Business Intelligence -raportteja. Löydät CRM-käyttäjille sopivat raportit roolista riippumatta. Kerää haluamasi indikaattorit ja miniraportit etusivulle helpottaaksesi navigointia suoraan etusivulta.

MARKKINOINNILLE

Yksi työkalu monikanavaiseen markkinointiin

Myyntiä tekevä markkinointi on kiinteä osa toimivaa myyntiprosessia. Olemmekin liittäneet markkinoinnin työkalut osaksi palveluamme. Kun samasta palvelusta löytyvät työkalut esimerkiksi sähköiseen viestintään, tarpahtumahallintaan, sähköisiin kyselyihin sekä webseurantaan, niin voimme mitata markkinoinnin tehokkuutta asiakassegmenteittäin euromääräiselle tasolle saakka.

RAJAPINNAT

Tieto liikkuu sovellusten välillä

Web Service –ohjelmointirajapinnat mahdollistavat suoran pääsyn CRM-servicen dataan. CRM-service tukee SOAP-tietoliikenneprotokollaan perustuvia Web Service –rajapintoja.

CRM-service mahdollistaa useita integraatiokeinoja. Integraatiot voidaan automatisoida käyttämällä Web Service -rajapintaa tai data voidaan siirtää csv ja excel -tiedostojen kautta. Käyttäjät voivat tuoda järjestelmään csv ja excel -tiedostoja helppokäyttöisen tuontirajapinnan avulla.

TIETOHUOLTO

Automatisoitu rekisterin ylläpito

JM Tieto Kauppalehti on vuodesta 1996 lähtien ylläpitänyt tietoa suomalaisista yrityksistä ja yhteisöistä vastuupäättäjineen. Ylläpidämme lukuisten yritysten asiakas- ja markkinointirekistereitä automatisoitujen päivitysrutiinien avulla.

Tietohuoltopalvelumme avulla käytössäsi on jatkuvasti ajantasainen rekisteri yrityksesi nykyisistä ja tulevista asiakkuuksista. Näin voit keskittyä markkinointiin ja myyntiin parhaan mahdollisen asiakastietämyksen avulla.

Lue lisää